رقابتهای هفته بيست و پنجم:04.gif                                           ۱۶/۱/۸۳

عقاب تهران...........پيام خراسان                      ملوان انزلی.............ماشين سازی

نفت ابادان................صبا باتری                       صنايع اراک...............شهيد قندی

مس کرمان...............نساجی                         تراکتور....................نيرو محرکه

برق تهران..........شهاب زنجان                         هما تهران...............راه اهن تهران

جدول گلزنان:

                                           ۱۲ گل

                                  محسن گروسی (شهاب)

                                            ۱۰ گل

                             خاقانی محمد اف (ماشين سازی)

                                              ۸ گل

                                حسن اشجاری (ملوان)

                               بابک ذوالرحمی (صبا باتری)

                            روبرت مارگوسی (صبا باتری)

/ 1 نظر / 2 بازدید
شراره

او بابا بی خيال ايران که فوتبال نداره :)