روزی که داد بر باد، روزی که رفت از یاد

روزی که داد بر باد  روزی که رفت از یاد 

شهر کلان  که روزی علی آباد بود 

www.news.malavanclub.net

بدون شرح :

/ 3 نظر / 46 بازدید
بنیامین

سلام با جدایی نادر از سیمین و تبریک!!!! به کارگردانی که باعث پیشرفت!!!!1 ایران شده به روزم منتظر حضور و نظر شما[گل]