مساوی

ملوان اينبار در مقابل صنايع اراک متوقف شد . 17.gif

حالا فقط خاجه حافظ شيراز از ملوان مساوی نگرفته . بابا اگه سعود ميخوايم بايد خارج از خونه هم برای ژيروزی بازی کنيم.05.gif

نتايج رو به همراه جدول حتما فردا ميزارم . نقد بازی ملوانم حتما داريم .

   قوی سپيد انزلی35.gif04.gif35.gif     

                                  ملوان بندر انزلی35.gif30.gif35.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید