رای مازیار زارع ...

سلام مازیار جان تو دینت رو به ملوان ادا کردی آبای . مطمئن باش اگه هر جا بری و هر رنگی به تنت باشه بازم تو قلب ما جا داری .

برات آرزوی بهترین ها رو دارم آبای ...

 

 

تو مازیاری ، سالار مایی

تو مازیاری ، سالار مایی

مانند سیروس همتا نداری ...

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
امرتات

مازی از ملوان رفت ؟!! [ناراحت]